VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

 

KATEGÓRIÁS

 

Képző szerv megnevezése: : Dinnyésné Mészáros Irén Autósiskola

Iskolavezető: Dinnyésné Mészáros Irén

Lakcím: Kunszentmiklós Szappanos Lukács u.18                                                                            

Tel.: +36 70 204 3498 

E-mail : Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   

Honlap : Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

A cég formája: Egyéni vállalkozó

Vállalkozási engedély száma: 202491

Nyilvántartásba vétel száma: B/2020/005356

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2020.október 15.

Képzési tevékenység(ek): 8553-Járművezető- oktatás

Ügyfélfogadás : 6090 Kunszentmiklós Szappanos Lukács u.16
Kedd és csütörtök.: 16 -20.-óráig,
vagy a +36 70 204 3498 telefonon egyeztetett időpontban.

Telephelyek:       Kunszentmiklós Szappanos Lukács u. 16

                                   Kecskemét, Kaffka M. úti tanpálya  

 Tanfolyamra felvétel:

A jelentkezési lap kitöltésével (a hátoldalon lévő tudnivalók figyelembe vételével) az alábbiakban felsorolt feltételek teljesítésével történik:

Írásban történő képzési szerződéskötés (fiatalkorú, 18. életévét be nem töltött személy szerződését a törvényes képviselőnek is alá kell írnia)

 

 

Járművezetői tanfolyamra az a személy vehető fel, aki a kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges életkort betöltötte, vagy ennél fél évvel fiatalabb és közlekedésbiztonságilag alkalmas (pl. cselekvőképessége nincs korlátozva, nincs eltiltva a közúti járművezetéstől).

Az orvosi alkalmasság igazolást az elméleti vizsgára jelentkezésig kell az iskolában leadni.

A 8 osztály elvégzéséről szóló iskolai bizonyítványt -  (eredetiben, vagy annak az eredeti okmányt kiállító iskola által hitelesített másolatot,  külföldi bizonyítvány esetén az Országos Fordító Iroda

által hitelesített hiteles fordítást) az első elméleti vizsgán be kell mutatni  a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén  kell bemutatni.

 

Előírt egészségi, iskolai, valamint életkori feltételek kategóriánként:

KAT.

ISK. VÉGZETTSÉG

ÉLETK. Beisk.

ÉLETK. Kresz vizsga

ÉLETK.

gyak.

vizsga

ELŐFELT.

EÜ. ALK. Saját

EÜ. ALK. M.köz.

A1

8 osztály elvégzése

15,5 év

15 év 9 hó

16 év

-

1

2

A1

8 osztály elvégzése

-

-

-

(1)

1

2

A

8 osztály elvégzése

-

-

-

(2) / (3) / (4) / (5)

1

2

   A(*)

8 osztály elvégzése

23,5 év

23 év 9 hó

24 év

-

1

2

B

 

AM

8 osztály

       elvégzése

         -------

 

 

16,5 év

13.5 év

16 év 9 hó

13év9

17 év

 

-

-

 

-

1

 

1

2

 

-

 

 

 

(*) amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább 2 éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel

 

 

 

 

 

Az elméleti oktatás minimális óraszámai 

ALAPISMERETEK

ÖSSZ

K

JE

SZÜ

M

A1

E-Learning

         

A1 (1)

E-Learning

         

A (4)

E-Learning

         

A (5)

E Learning

         

A (2)

E-Learning

         

A (3)

E-Learning

         

A (6)

E-Learning

         

B

 

AM

E-Learning

E-Learning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tanteremi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. (24/2005, §4.)

 

 

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 

Életkorát a jogszabályban előírtaknak megfelelően betöltötte

E- Learning  tanfolyan  elvégzése, érvényes Orvosi Alkalmassági, Vizsgadíj befizetése.

Elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni, a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezeket elmulasztva a tanulónak újra be kell iratkoznia elméleti tanfolyamra.

  A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,

b) az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat. (24/2005, §12.)

*Tanuló  e-learning képzésen vesz részt.

 A gyakorlati vezetés minimális óraszámai: (1 óra = 50 perc)

 

Gyakorlat

ÖSSZ

A

F

Fv

Fo

Fh

KM

A1

16

6

10

8

2

-

-

240

A1 (1)

2

1

1

1

-

-

-

30

A (4)

12

4

8

6

2

-

-

180

A (5)

8

2

6

4

2

-

-

120

A (2)

16

6

10

8

2

-

-

240

A (3)

10

4

6

4

2

-

-

150

A (6)

26

10

16

11

5

-

-

390

B

AM

29

10

9

4

20

6

14

-

4

-

-

-

2

-

580

100

 

 

(1)   érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén

(2)   A1 alkategória megszerzését követő két éven belül

(3)   A1 alkategória megszerzését követő két éven túl

(4)   Akorl. vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül

(5)   Akorl. vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl

(6)   amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább 2 éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel

 

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 Sikeres elméleti vizsga

Életkorát a jogszabályban előírtaknak megfelelően betöltötte.

A tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte

Közlekedésbiztonsági alkalmasság

 Gyakorlati vizsgát csak azok a hallgatók tehetnek, akik az elméleti vizsgán sikeresen megfeleltek és a kötelezően előírt minimum óraszámú igazolt gyakorlati vezetésképzésben részesültek. Gyakorlati oktatás és vizsga a „B” és „A1 B-vel” kategória kivételével minden kategóriából, alkategóriából két részből áll: járműkezelési vizsga és forgalmi vizsga. .

A sikeres forgalmi vizsgát az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül le kell tenni.

 Sikeres forgalmi és egészségügyi vizsga igazolvány megszerzését követően a hallgató bármely Okmányirodában intézheti  gépjárművezetői engedélyét, melyet, személyesen vagy postai úton vehet átt.

 Választható járműtípusok:

B kategória: Honda Jazz,  Volkswagen Polo

Kétkerekű járművezetés gyakorlati oktatása és vizsgája esetén az előírt öltözet viselése (zárt, magas szárú cipő vagy csizma; protektoros védőfelszerelés (gerinc-, térd és könyökvédő); hosszú, szűk szárú, erős nadrág, dzseki, kesztyű; szemüveg) kötelező. Ennek hiányában az oktatás  ill. a vizsga nem kezdhető el.

 Ha a tanuló saját járművön kíván vezetni, akkor a jármű szállítását és az oktató járművön az esetleges átalakításokat saját költségén kell megoldania. Ilyen esetben a tanfolyamdíjak az iskolavezető és az ügyfél között külön megállapításra kerülnek, amit írásban rögzítenek.

 

 

 

Hiányzás pótlásának módja:

Az elméleti és „Bü” órákról történő hiányzás esetén az elmaradt órát pótolni kell. (Az elméleti órákról tantárgyanként 10%-ot lehet hiányozni annak pótlása nélkül). Erre lehetősége van úgy, hogy részt vesz az általunk felkínált pótórákon, vagy úgy, hogy másik tanfolyam adott óráit meghallgatja

 Tandíj befizetésének módja:

A befizetés történhet egy összegben vagy részletekben.

A tandíj végleges összegének befizetési határideje: a forgalmi vizsgára történő jelentkezés előtt egy nappal.

 

 

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Gyak. pótóra

Elm. pótóra

A1

30.000

 

30.000

 

500

           

A1 (1)

30.000

 

30.000

 

500

A2 (2)

         

A2 (3)

         

A (4)

40.000

     

500

A (5)

40.000

     

500

A (2)

40.000

     

500

A (3)

40.000

     

500

A (6)

40.000

     

500

B

50.000

270.000

320.000

8.000

500

AM

 20.000

     

500

Jelen tandíjak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1

 

 

 

 

 

 

(1)   érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén

(2)   A1 alkategória megszerzését követő két éven belül

(3)   A1 alkategória megszerzését követő két éven túl

(4)   A korl. vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül

(5)   A korl. vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl

(6)   amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább 2 éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel

 

 

Tanfolyami kedvezmények:

-       Kamatmentes részletfizetési kedvezmény a tanfolyam idejére (utolsó részlet befizetése a forgalmi vizsgára jelentkezés előtt történik!)

-       Tananyag biztosítása

 

A mentesítés feltételei:

A tanulókat a tanfolyami részvétel alól Az Iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelősége a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi.

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

 

-       Orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

-       Az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

-       Védőnői,- Dietetikusi,- Mentőtiszti,- Gyógytornász,- Egészségügyi szakoktatói,

-       Diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

-       A közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek.

 

 

 Továbbá külön jogszabály alapján mentesülnek:

az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, és minden olyan vizsgázó, aki 1969. Július 1. És 1983. December 31. között „D” kategóriára vezetői engedélyt vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett, valamint aki 1984. január 1. után: Bármely járművezetői kategóriára vezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriákban közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

 Az elsősegély tanfolyamot és vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt végzi.

 

Tanuló áthelyezése:

Ha a tanuló a tanfolyam során valamilyen okból más képzőszervhez szeretne átigazolni, akkor ezt az iskolavezetőnek jeleznie kell. Az iskolavezetőnek kötelessége a képzési igazolás nyomtatványt kitölteni és a tanulónak 3 napon belül átadnia. A képzési igazolásnak tartalmaznia kell a tanuló és a tanfolyam adatait, az eddigi oktatások óraszámait, megtett km-t. A képzési igazolás kitöltését az iskolavezető semmilyen körülmények között nem tagadhatja meg. Az igazolás 3 példányban kerül kitöltésre, 1 példány marad a képzőszervnél.

 

Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás: E- learning képzés

Forgalmi oktatás: Kecskemét. Váltási hely igény szerint. Lakástól lakásig szállítás.

TanpályaKecskemét, Kaffka Margit út

           

 

Felügyeleti szerv:

 

KAV  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

           1033 Budapest Polgár u. 8-10.

            Telefon: 06-76/512-400

 

 

 

Engedélyező hatóság:

 Pest Megyei Kormányhivatal, Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály                                                     

1089, Budapest, kálvária tér 7.

 

Jogok és kötelezettségek:

 

A tanuló jogai:

-       Az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától számított két év áll rendelkezésre ahhoz, hogy az összes vizsgáit befejezze.

-       A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit és a tájékoztatóját a képzés menetéről.

-       A képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.

-       A gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni és ésszerű határok között kérni, hogy a tanulóváltás a lakása ill. a munkahelye közelében legyen.

-       Oktatót – és az iskola által felkínált lehetőségek közül – autó típust választani, és azon a járművön vizsgázni, amelyiken tanult.

-       (a sikeres KRESZ vizsgától számított két éven belül) ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után a tanuló PÁV vizsgára mehet, mely sikeressége esetén újra vizsgázhat forgalomban

Az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától számított két év áll rendelkezésre ahhoz, hogy az összes vizsgáit befejezze.

 

Köteles a tanuló:

-       A tandíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt megfizetni.

-       A képzőszerv tanulmányi és pénzügyi rendelkezéseit betartani.

-       Az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban megjelenni. (Kétkerekű jármű gyakorlati oktatása és vizsgája esetén megfelelő öltözetben megjelenni, időjárástól függetlenül.)

-       A tanfolyami órákra készüli és az oktatói utasításokat követni.

-       Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.

 

-       Mulasztásait, hiányzásait pótolni.

-       A munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani.

-       A személyazonosító igazolványát, lakcímet igazoló hatósági igazolványát, és ha rendelkezik vezető engedéllyel, azt minden vizsgára magával vinni.

 Vizsgadíjak:

 

kresz

Szü

M

R/JK

F

össz.

A1

4.600

-

-

-

   

4.600

A2

             

A1 (1)

             

A2 (2)

             

A2 (3)

             

A (4)

4.600

         

4.600

A (5)

             

A (2)

             

A (3)

             

A (6)

             

B

4.600

       

11.000

15.600

AM

4.600

         

4.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén

(2)   A1 alkategória megszerzését követő két éven belül

(3)   A1 alkategória megszerzését követő két éven túl

(4)   A korl. vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül

(5)   A korl. vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl

(6)   amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább 2 éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel

 

  Vizsgadíjakat tanulóink az autósiskolának fizetik be, iskolánk pedig befizeti a KAV Nonprfit kft. Gyűjtő számlájára FEDEZET megjegyzéssel.

 Sikeres elméleti-, gyakorlati- és egészségügyi vizsga igazolás megszerzését követően gépjármű vezetői engedélyét az Okmányirodában veheti át.

 

 A képzőszerv jogai:

  Ha a hallgató a tanfolyamdíjat a szerződésben rögzített határidőig nem fizeti ki, vagy ha a képzés a képzőszerv hibáján kívüli okból az első elméleti vizsgától számítva 6 hónapnál tovább elhúzódik, és közben a tanfolyam díja megváltozik, úgy a képzőszerv az új árakat veszi figyelembe.

-       Amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően alakítani.

-       Amennyiben a hallgató valamilyen okból kifolyólag a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig igénybe vett szolgáltatásért járó teljes tanfolyamdíjat, valamint a kezelési költséget levonni. (kezelési költség: 8000 Ft)

 A képzőszerv kötelességei:

 Az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végzi a teljes tanfolyami képzést.

 Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei:

 árművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatokról szóló 326/2011 kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 

A jelentkezés feltételeit, ill. a vizsgadíj táblázatát megtalálják az előző oldalakon. Az elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan oktatását és vizsgáztatását a Vöröskereszt végzi. A foglalkozások az autósiskola oktatótermeiben történek s a tanfolyam befejeztével a hallgatók a Vöröskeresztnél vizsgáznak. Ennek a megszervezését a képzőszerv vállalja.

 

 

KÉPZŐSZERVI STATISZTIKA:

 

A LEDOLGOZOTT NEGYEDÉV OKTATÁSI ÖSSZETEVŐI:

B kategória     4  fő - 157 óra  997.500 Ft.

A kategória        fő -        óra    .                  Ft

AM kategória    fő -        óra    .                 Ft.

A KAV által közölt adatok szerint :

VSM : ...........

B - Elmélet 63,64 %    Forgalom  42,11 %

ÁKÓ :...........

B - Gyakorlat ....... %

A STATISZTIKAI ADATOK MINDIG AZ AKTUÁLIS  NEGYEDÉVES, A KAV ÁLTAL KÖZZÉTETT FELMÉRÉST MUTATJÁK.

 

 Ha a tanulónak a tanfolyammal valami problémája, észrevétele van, kérem, hogy az iskola vezetőjének azonnal jelezze.

 Jó egészséget, jó tanulást, sikeres vizsgákat, balesetmentes közlekedést kívánok.

 

 Dinnyésné Mészáros Irén Ev.                                   Telefon 06 70 2043498

 Iskolavezető 10288                                                                   06 76 550077

 

 

 

           

             ……………………………………………..                                                       ……………………………………………….

                Dinnyésné Mészáros Irén                                                                                     Tanuló

                    Iskolavezető 10288